Syre-base balancen

Forsiden
Sygdomme og symptomer
Alternativ behandlingsformer
Vitaminer og mineraler
Mad og sundhed
Graviditet og fødsel
Hvem er BioNordic
Spørg naturterapeuterne
Alternativ Netshop
Telfeonguiden
Kontakt BioNordic
  En syre er karakteriseret ved at kunne fraspalte en brintion. Ved spaltning fås udover brintioner også en syrerest.

  En base er en syrerest som kan optage en eller flere brintioner.

  Syre-basebalancen kan måles i spyt, urin samt vene-, og arterieblod. Måling i urin kan kun bruges til noget hvis man kender personens kostvaner gennem længere tid. PH-værdien i urinen afspejler ikke nødvendigvis tilstanden inde i personen, idet det er affaldsproduktet man måler og derfor ikke tilstrækkelig nuanceret idet det kan variere meget bare i løbet af en dag.

  Hvad er syre-base balance:

  Syre-base balancen er den kemiske balance, som er reguleret af kroppens evne til omsætning og udskillelse af syrer og baser. Kosten har stor betydning på syre-basebalancen og derfor er det vigtigt at det rette forhold er til stede mellem de syredannende fødevarer og de basedannende. I bogen: "Din mad er din medicin" findes en god oversigt over fødevarer som har betydning for syrebase balancen.

  Det primære sundheds relaterede problem er den manglende evne til udskillelse af syrerne. Når de ophobes i kroppen kan det give sig udslag forskellige lidelser som væskeansamlinger, hovedpine, eksem og bl.a. kroniske maveproblemer og gigt på længere sigt. Ved at lave om på kosten så man anvender mere basedannende fødevarer vil kroppen også tilførers flere vitaminer, mineraler og sporstoffer.

  Det er den energimæssige sammensætning i maden der er udslagsgivende for om maden er syre- eller basedannende, ikke om det smager surt eller ej. Det er afgørende hvordan forbrændingsprodukterne påvirker urinens surhedsgrad. De forskellige fødevarer indeholder mineraler og det er disse syreresten binder sig til. De mineraler der er med til at danne base er calcium, kalium, magnesium.

  De mineraler der er med til at danne syrer er fosfor, svovl, kisel og klor. Omsætningen af Kulhydrater giver en neutral reaktion i urinen, hvorimod fedt og protein giver en sur reaktion i urinen, da de indeholder meget svovl- og phosfor holdige forbindelser.

  Man skal være opmærksom på at basisk kost virker vanddrivende mens den syredannende kost virker væskebindende.

  syre-base regulering i kroppen:

  Der er forskellige faktorer i organismen der yderligere spiller ind på syre-basebalancen.

  Buffer-systemet: Der er i kroppen et "Stødpudesystem" der kan regulere syre-basebalancen i blod og celler. En "Buffer" er en blanding af svage syrer og deres korresponderede baser. Det virker ved en ligevægtsforskydning der kan øge/reducere den positivt ladede koncentration i blodet. Blodets pH-værdi ligger på 7,38-7,42.

  Lungerne: Gennem lungernes respiratoriske funktion kommer vi af med de største syremængder. Syreforbindelsen der udskilles er kulsyre. Ved fysisk belastning øges forbrændingen hvorved kroppen udskiller større mængde kulsyre. Blodet bliver frisk iltet og vil være øget velbefindende. Man skal være opmærksom på om man trækker vejret både med bryst og mave som giver bedre respiration og dermed bedre afsyring.

  Nyrerne: Nyrerne er i stand til at udskille syreforbindelser. Nyrerne er i stand til at opkoncentrere blodets indhold af brintioner med op til 1000 gange som bl.a. resulterer i en pH-værdi på omkring 4,5-5,0. Nyrerne kan for at opretholde pH-værdi danne base, som optager brintioner og udskiller syre. Evnen til at udskille syre er betydelig større end evnen til at udskille base.

  Huden: Gennem sveden dannes svage syreforbindelser som giver huden et syrelag. Hvis udskillelsen gennem huden er for kraftig f.eks. grundet de andre udskillelsesmuligheder som ikke fungerer optimalt kan der opstå irritationer i huden samt kraftig krops og svedlugt.

  Tyktarmen: Gennem afføring udskilles der syremængder. Der synes at være en tendens til at mænd og kvinder reagerer noget forskellig på syreophobning. Kvinder har i højere grad en reaktion i venstre side af kroppen, mens det hos mænd mest er i højre side. Det kan være hudreaktioner (eksemer, vorter m.m.), knuder, gigtsmerter.

  Aflejring: Syren aflejres primært i bindevæv og ledvæsker. Aflejringssymptomer kan være følgende:

  • Bindevævsfibre bliver slappe og det giver sig udslag i reumatiske lidelser. samt nedsynkning af organer (blære, livmoder, tarme) og deraf kommende lidelser som forstoppelse m.m.
  • Ledvæsken har under normale omstændigheder en neutral reaktion men ved syreophobning bliver ledvæsken sur og der opstår smerte. Smertestillende medicin binder syre i kroppen ved at øge syreophobningen. Blodtrykssænkende påvirker nyrernes enzymsystem så de bliver dårligere til at regulere syre-base balance.
  • p>
  • Transportorganer belastes med heraf følgende hudproblemer
  • Knogleafkalkning.
  • Nedsat energiniveau
  Leveren: Hvis leveren ikke kan forbrænde frugtsyre i eksempelvis æbler, appelsiner bliver disse syredannende.

  Faktorer der påvirker syre-base balancen

  1. Psyken
  2. Den psykiske faktor påvirker det autonome nervesystem der igen styrer hele mineralbalancen. Dette system virker begge veje. Fungerer kroppen ikke ordentlig bliver sindet påvirket og omvendt. Når vi er stressede vil syreophobninger lettere opstå fordi udskillelsesfunktionerne bliver nedprioriteret.

  3. Kosten
  4. I bogen: "Din mad er din medicin" findes en oversigt over fødeemner der påvirker syrebase balancen. Når mad bliver nedbrudt er det restkoncentrationen af mineraler der afgør syrebase effekt. Hvis natrium, kalium, calcium og magnesium er dominerende over bl.a. svovl, phosfor vil det være basedannende.

TIL TOPPEN

Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser, ikke er dokumenteret. De oplysninger som findes her på siden har til formål at skabe velvære. De er ikke tænkt som erstatning af lægeordineret medicin og behandling. Anvendelse af oplysninger på siden bør ske i samråd med læge. Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar for brugen af de oplysninger som findes her på siden.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved