Neuralterapi

Neural tegning

Neuralterapi er primært brugt inden for lægeverdenen. Indenfor heilpraktik arbejdes med neural-terapi ud fra brødrene Huneke`s ideer med behandling af lokal anæstetiske midler.

Neuralterapi er regulationsterapi med behandling over nervesystemet, som omhandler segment- og "störfeldtterapi" med direkte virkning på forstyrret regulation.

Ved neuralterapi påvirkes cellemembraner. Cellemembranen er semipermeabel og ved neuralterapi sker der en tillukning i op til 20 min af membranen. I løbet af den tid kan cellen regenereres og den kan få den gamle membranpotentiale tilbage. Målet er, at der efterfølgende vil ske en bedre impulsledning.

Det gives som injektioner eller lægges som quaddler. Quaddleterapien kan påvirke de vegetative funktioner over de segment reflektoriske baner og bevirke en omstilling af fastlåste og patogene reflekser.

Der doseres ud fra reglen "små doser fremmer, og store doser hæmmer". Målet er at stimulere og aktivere kroppen og grundfunktionerne med biologiske midler, så en homøostatisk ligevægt kan opnås.

Segmentdiagnostik og terapi bygger på viden om at dele af et segment som bliver forsørget af samme nerve, reflektorisk vil reagere på alle processer inden for segmentet som en enhed.

Head og Mackenzie, som har beskæftiget sig meget med segmenter, betragtede sygdomme i organer med forandringer i tilsvarende segmenter og konkluderede, at der vil være en nerval vekselvirkning mellem indre organer og de dertil hørende kropsoverflader.

Dermatom: Ved et dermatom forstås en spinalnerves indflydelsesområde på epidermis (overhuden), kutis (læderhuden) og subkutis. (Underhuden)

Ved neuralterapi skal injektion i et segment eller et "störfeld" give en reaktion, ellers er det ikke den form for terapi man skal fortsætte med. Hvis injektion i et segment giver decideret forværring, ligger problemet højst sandsynligt i et "störfeld" og skal løses der.

Hvad er "störfelder"?:

Det kan være gamle betændelsestilstande i tænder, problemer med tonsiller, ar, betændelsestilstande af enhver art. (Appendix, gynækolære rum, mave eller andre steder). Det er områder som i perioder eller hele tiden vil kunne genere regulationssystemer i kroppen, og som tvinger organismen til vedvarende kompensation.

"Störfelder":

  • Enhver kronisk sygdom kan være betinget af et "störfeld". (Op til 30 % af alle kroniske sygdomme vurderes at være "störfeldbetinget). Et "störfeld" behøver ikke være aktiv hele tiden.
  • Ethvert område af kroppen kan blive til et "störfeld".
  • Prokain-injektion i det skyldige "störfeld" vil helbrede øjeblikkeligt, så vidt det anatomisk er muligt over sekundfænomenet.
Midlerne og teknik:

Injektion i Danmark er forbeholdt læger, da det betragtes som et kirurgisk indgreb. Man anvender bl.a. Prokain. ( Evt. Lidokain eller impletol.)

I sjældne tilfælde kan der være overfølsomhed. Det testes ved at dryppe en dråbe af injektionsopløsningen i øjets bindevævshinde. Hvis der opstår rødme er der allergi mistanke. Man kan også lave en quaddel på underarmen, og se om der bliver meget rødt omkring den.

Prokain nedbrydes i løbet af 20-30 min
Ved prokain anvendes en 2% eller 1% opløsning. Den maksimale doseringsmængde er 25 ml for 2 % opløsning, og 100 ml for 1 % opløsning for en voksen person. Disse mængder bruges ikke, men det indikerer, at det ikke er farlige midler.

Det kan købes på alle apoteker i Tyskland, og neuralterapi anvendes af en stor del af de tyske naturhelbredere.

Quadddleterapi er en enkelt og ufarlig måde at give terapi på:

Der anvendes 0,2-0,4 ml prokain pr. quaddle og denne skal placeres intrakutan. Dvs. at sprøjten kun lige skal stikkes skråt ind til det skrå stykke af nålen kun lige er inde under huden. Hvis den kommer længere ind er det et subcutant indstik (Behandling over et andet kimblad). Huden skal gøres stram før indstik.

Andre injektionssteder: Periost, subcutan, intramuskulært, i nerver, i vener og arterier.

Neuralterapi kan ikke hjælpe ved:

Psykiske sygdomme, mangelsygdomme, arvelige sygdomme, infektionssygdomme, parasitter, kræft, og kirurgiske indikationer.

TIL TOPPEN

Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar direkte eller indirekte for nogen handling, skade eller gene som følge af brug af de råd og oplysninger, der er tilgængelige på www.bionordic.dk.

Alle oplysninger og råd bringes som forfatteren har ønsket det, og der gives ingen garanti for indholdets korrekthed. Bionordic har copyright på alle tekster der findes på siden. Gengivelse og kopiering er forbudt.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved