Biokemi-cellesalte

Dr Schüsslers (1821-98) er den egentlige grundlægger af teorierne omkring cellesaltene. I 1874 kom Schüsslers afhandling "Den forenklede terapi" som omhandlede cellesaltene. Han beskrev, hvordan cellens opbygning og deling er det vigtigste for, hvordan organismen kan fungere. Biokemi arbejder på celleniveau, mens homøopatien arbejder på organ niveau.

Kroppen består af forskellige organsystemer som igen består af celler. Cellen består af cytoplasma, som er omgivet af cellevæggen. Inden i cellen findes cellekernen med arvematerialet og forskellige andre celleorganer. Hvis kemien i cellen er i orden, vil kroppen selv arbejde tilbage til en homøostatsik ligevægt. De i blodet og i vævet repræsenterede stoffer er tilstrækkelige til helbredelse af alle de sygdomme som overhoved lader sig helbrede. Immunforsvarskraften er betinget af korrekt celleopbygning. I biokemien gælder det om at omstille miljøet i cellen, således at ingen sygdomsfremkaldere kan finde grobund i cellen.

Cellens levende substans er cellevæsken, som indeholder alle nødvendige stoffer for livsfunktionen. Det er vand, æggehvide, fedt, kulhydrater og salte. Sammenlignes cellesaltene med resten af cellens stoffer, udgør cellesaltene kun en lille del af cellevæsken.

Opløser vi disse kemiske forbindelser fra vore cellesalte i vand, så falder visse dele af molekylet i et elektrisk positivt eller negativt ladet atom, eller molekylære dele, som kaldes ioner. De vigtigste ioner med positiv ladning er: Calcium, kalium, natrium og magnesium. De vigtigste med negativ elektrisk ladning er: Chlorid, phosphat og sulphat.

Vi skelner mellem 12 forskellige cellesalte som bruges i behandlinger

 1. Calcium Fluor. - Bindevævsmiddel.
 2. Calcium Phos. - Blodopbygning.
 3. Calcium Sulph. - Blodrensende.
 4. Ferrum phos. - Iltbærende.
 5. Kalium Chlor. - Lymfesystemet.
 6. Kalium phos. - Nervemiddel.
 7. Kalium sulph. - Celleiltning.
 8. Magnesium phos. - Kramper, smertetilstande.
 9. Natrium Mur. - Væskebalance.
 10. Natrium Phos. - Syreneutraliserende.
 11. Natrium Sulph. - Vanddrivende.
 12. Silicea - Rensende og eliminerende.
Cellesaltene består alle af et metal og en syrerest.

Cellesaltenes funktioner er:
• Energibærere i organismen. (Elektrolytter)
• Varme- og væskeregulering i organismen.

Biokemiens 4 grundregler:

 1. Alle sygdomme opstår gennem en mangel på et livsnødvendigt mineralstof.
 2. Ved tilførsel af det manglende mineralsalt vil helbredelse indtræffe.
 3. Tilførslen af manglende stof må kun ske i allermindste mængde.
 4. Tilførslen af det manglende mineralstof må ske således, at den helbredende virkning umiddelbart sker gennem mundens slimhinder direkte i blodet.
Hvorfor disse fortyndinger?:
En cellesalt gives i minimum D6. Det fås som dråber, ampuller og tabletter.
Cellesalt D6. (D6 svarer til 1 tons mælkesukker - 1 gram cellesalt ved tablet)
Det er en forsvindende lille del der sendes ind i cellen, men det er stadig ufattelig meget i forhold til det der findes. Fortynding og potensering foregår som ved homøopati.

Grunden til fortyndingen i små potenser skal ses på baggrund af cellernes semiperemeable/halv gennemtrængelige egenskaber. Ex. et saltmolekyle svarer til 100000 cellers størrelse. Hvordan skulle den enkelte celle få glæde af det?. (Hver celle har 100000 natrium-kalium. pumper, der pumper stoffer ind og ud af cellen)

Et menneske på 70 kg indeholder 60-80 billioner celler. I en terning med en kant på l cm er der mere end 100 millioner celler. Kroppen indeholder f.eks. i alt 3-4 g. jern (Ferrum). Jerns tilstedeværelse muliggør optagelsen og aktiveringen af ilt, og det er uundværligt for cellens komplicerede stofskifte. Mennesket er afhængig af det stof.. Men da der ved sygdom kun er et meget begrænset del af kroppens celler der er ramt, må det ud fra ideerne om cellesalte tilføres i små mængder.

TIL TOPPEN

Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar direkte eller indirekte for nogen handling, skade eller gene som følge af brug af de råd og oplysninger, der er tilgængelige på www.bionordic.dk.

Alle oplysninger og råd bringes som forfatteren har ønsket det, og der gives ingen garanti for indholdets korrekthed. Bionordic har copyright på alle tekster der findes på siden. Gengivelse og kopiering er forbudt.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved