Bachs Blomstermedicin

Det bygger på teorierne af den engelske læge E. Bach der lagde mærke til, at patienter viste visse følelsesmæssige og psykiske adfærdsændringer før deres fysiske symptom opstod.

Han lagde også mærke til, at forskellige reaktioner som vrede, frygt m.v. kunne komplicere fysiske sygdomme.

I stedet for den allopatiske medicin (normal medicin) fandt Bach i naturen løsninger på, hvad han ledte efter.

Han opdagede 38 blomstrende planter og træer som virkede lindrede på en lang række følelsesmæssige og psykiske vanskeligheder.

Bach mente, at vi er bytte for tanker og emotioner som slører kontakten med det, vi egentlig er, vores egentlige selv. Mennesket har et iboende potentiale, man kan tale om en højere udviklingsmulighed.

Nogle gange finder det uhindret vej til gennem personligheden til virkeliggørelse.

Hovedårsagerne til sygdom skulle findes i det psykiske miljø, og han mente at helbredelse måtte bestå i at behandle årsager til lidelsen som oftest havde mentale og følelsesmæssige årsager.

Bachs tese er, at blomsterremedierne hver for sig besidder en kvalitet, en højere svingning som korresponderer med en grundlæggende positiv eller konstruktiv egenskab.

Remediet bader den uhensigtsmæssige og urigtige egenskab i en energi, der inviterer den konstruktive mulighed frem i personligheden, og herved renses menneskets finere legemer for de energetiske kimdannelser som kan sætte sig til fysisk sygdom.

Ved anvendelse af blomstermedicin betragter man de psykiske reaktioner, og ved at stabilisere her ses det tit at fysiske reaktioner forsvinder.

Det er ikke nok bare at kigge på de fysiske symptomer, hvis man vil anvende Bachs blomstermedicin. Derfor er man nød til at betragte folk på et dybere plan.

Hvordan det virker er noget uklart, men nogle mener at stofferne stimulerer hjernen til at udskille neurotransmitterstoffer der påvirker følelser, hvorved kroppens egen iboende kraft til helbredelse forøges.

Produkterne sælges i højt koncentreret form og gives i lille glas vand der indtages i små slurke med mellemrum tidligt om morgenen. Hvor der er mere end et følelsesmæssigt problem der ligger til baggrund for den fysiske lidelse, kan 2-5 produkter anvendes samtidigt.

Det mest hensigtsmæssige vil være at fokusere på de største belastninger vedrørende det mentale område. Man kan tage dem så lang tid, man har brug for dem, og indtil de psykiske udløsere er forsvundet.

De 38 remedier

Inddeles i 7 hovedgrupper:

Frygt, uvished, utilstrækkelig interesse i de nuværende forhold, ensomhed, overfølsomhed og fortvivlelse, overbekymring for andres velfærd.

BACHS REMEDIER

Navn Psykiske reaktioner
Frygt
Soløje Førstehjælpsremediet ved ulykker eller pludselig sygdom. Til folk der er bange og rædselsslagen.
Abeblomst Frygt for hvad der sker i verden. Til mennesker der bærer deres frygt for dem selv uden at fortælle andre om den.
Kirsebærblomme Frygt for overbelastninger som kan påvirke det mentale. Frygt for at man gør noget som objektivt er forkert.(Tanken dukker op).
Bævreasp Mere udefinerbare angsttilstande.
Rød hestekastanje Til dem der er bange på andres vegne.
Uvished
Cerato Manglende selvtillid til at tage beslutninger. De søger råd hos andre, men de kan ikke bruge det til noget.
Knavel Hvor man ikke ved, hvad man skal vælge. Stille mennesker som holder problemerne for sig selv.
Tornblad Stærk følelse af håbløshed. De tror ikke på, at noget kan hjælpe dem. Det de forsøger, gør de mest for andres skyld.
Skovhjerte Ambitionerne er der, men tvivlen er der mht. hvad de skal satse på.
Avnbøg Følelse af ikke at slå til og bære byrden som er blevet dem pålagt. Der må styrkelse til før de ser dem i stand til at komme videre.
Ensian Folk der let mister modet. De kan gøre fremskridt, men ophold eller forsinkelser vil forårsage tvivl og modløshed hos dem.
Utilstrækkelig interesse i de nuværende forhold
Kaprifolie Til dem der lever mest fortiden. De forventer ikke større lykke end det, de allerede har oplevet.
Kastanjeknop Problemer med at assimilere livets oplevelser konstruktivt. De skal igennem meget for at opfatte budskaber og tage ved lære heraf.
Agersennep Til dem der har svært ved at glædes fordi sindet virker fortvivlet. Der er en tungsindighed som gør det svært at følge reel glæde.
Hestekastanje Til dem der ikke kan styre tanker og ideer som kommer frem og forstyrrer. Det kan være noget som vender tilbage og som er svært at slippe og derfor bevare den indre ro i nuet.
Klematis Drømmende typer, der sker ikke rigtig noget. Stille mennesker som ikke er specielt tilfredse, er mere tilstede i fremtiden end i nuet.
Ensomhed
Vandrøllike Stille mennesker som foretrækker at være alene lige meget om der er sygdom eller sundhed.

Uafhængige mennesker som taler lidt og er stille. Ingen fordomme for andre. Holder sig på afstand og følger deres egen vej.

Overfølsomhed over for påvirkninger og ideer
Sødæble Det er et renselsesmedie til dem der føler noget urent ved dem selv. Det er ofte ubegrundet. Men de føler at de er nødt til at frigøre sig for ting, inden de kan komme videre.
Guldpil Hvor der har været modgang og ulykke og ikke kan acceptere det uden beklagelse. De føler at det er ufortjent og er bitre.
Eg Til dem der kæmper for sundheden eller andre forhold, selvom det synes håbløst.
Fuglemælk For dem der pludselig bliver kastet ud i et problem, eksempelvis dødsfald eller lignende.
Elm Til folk der er godt på vej til at realisere sig selv, men som har perioder med nedtrykthed fordi opgaven kan være for stor.
Skovfyr Selv ved succes mener de, at tingene kunne være gjort bedre.
Lærk Folk med ringe selvtillid, hvor de ser sig selv som mindreværdige. De forventer fiasko i livet.
Ægte kastanje For de som føler at problemerne er så store at de ikke er til at bære, og at der ikke er andre muligheder end at bukke under.
Overbekymring for andres velfærd
Bøg Til perfektionister og æstetiker. Skal lære tolerance overfor livets mangfoldigheder.
Vinranke Til dygtige mennesker som stoler på egne evner og overbevisning om succes. Vil prøve at påvirke andre med deres ideer.
Jernurt Til dem som er meget principfaste og har svært ved at abstrahere herfra.

Er viljestærke og besidder mod. Kæmper videre hvor andre ville have givet op

TIL TOPPEN

Bionordic kan på ingen måde drages til ansvar direkte eller indirekte for nogen handling, skade eller gene som følge af brug af de råd og oplysninger, der er tilgængelige på www.bionordic.dk.

Alle oplysninger og råd bringes som forfatteren har ønsket det, og der gives ingen garanti for indholdets korrekthed. Bionordic har copyright på alle tekster der findes på siden. Gengivelse og kopiering er forbudt.


© Copyright 2000 BioNordic® - All rights reserved